LEGISLATIVA

Motorový benzin

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228

Specifikace

ParametrBA 95
Oktanové číslo VM, min.95
Oktanové číslo MM, min.85
Vzhledčirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3725 - 775
Obsah olova - mg/l, max.5
Destilační zkouška
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V)46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min.75
- konec destilace - °C, max.210
Tlak nasycených par - kPa, léto45 - 60
Tlak nasycených par - kPa, zima60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max.1150
Oxidační stabilita - minuty, min.360
Mechanické nečistoty a vodanepřítomné
Obsah síry - mg.kg-110
Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max.5
Obsah benzenu - % (V/V), max.1
Obsah aromátů - % (V/V), max.35
Obsah olefinů - % (V/V), max.18
Obsah kyslíku - % (M/M), min.2,7

Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen

Použití

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřeném prostoru. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou.

Balení, skladování, doprava

Automobilové benzíny se dodávají v silničních cisternových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).

Dopravní značení

RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje

Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.
flameF+, T
R 12-45-48/20/21/22-65
S 2-43-45-53-61-62

Motorová nafta

Všeobecná charakteristika

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 590

Specifikace

ParametrTřída BTřída DTřída FTřída 2
Časové rozmezí pro expedici15.4. - 30.9.1.10. - 15.11.16.11. - 28.02.
1.3. - 14.4.
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max.0-10-20
Cloud Point (CP) - °C, max.---8
Hustota při 15°C - kg.m -3820 - 845820 - 845820 - 845
Cetanové číslo, min.515151
Cetanový index, min.464646
Destilační zkouška
- do 250°C předestiluje - % obj., max.<65<65<65
- do 350°C předestiluje - % obj., min.858585
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min.360360360
Kin. viskozita při 40°C - mm 2 .s -1 , min.2 - 4,52 - 4,52 - 4,5
Bod vzplanutí PM - °C, min.nad 55nad 55nad 55
Obsah síry - mg.kg -1 , max.101010
Obsah vody - mg.kg -1 , max.200200200
Celkový obsah nečistot - mg.kg -1 , max.242424
Obsah popela - % hm., max.0.010.010.01
Oxidační stabilita - g.cm -3 , max.252525
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm460460460
Hustota při 15°C - kg.m-3800 - 840
Cetanové číslo, min.48
Cetanový index, min.46
Filtrovatelnost - °C, max.-32
TVP - °C, max.-22
Destilační zkouška
- do 180°C předestiluje - % obj., max.10
- do 340°C předestiluje - % obj., min.95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s -1 , min.1,5 - 4
Bod vzplanutí PM - °C, min.nad 55
Obsah síry - mg.kg -1 , max.350
Obsah vody - mg.kg -1 , max.200
Celkový obsah nečistot - mg.kg -1 , max.24
Obsah popela - % hm., max.0.01
Oxidační stabilita - g.cm -3 , max.25
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků - % m/m, max.11
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm460

Použití

Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava

Motorové nafty se dodávají v silničních cisternových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení

RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje

Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)
crossXn
R 40
S 2-36/37-61